Firma Mirative Sp z o.o. z dniem 24.02.2023, na bazie prawomocnych porozumień, przejęła assety marki MIRAKULIN, jak również wyłączne prawa do posługiwanie się treściami i opracowaniami graficznymi związanymi z marką MIRAKULIN.

Firma Mirative Sp z o.o. posiada wyłączne prawo na wprowadzanie do obrotu, dystrybucję i wytwarzanie produktów z  udziałem składnika aktywnego: Mirakuliny na obszarze Polski (PL), w czasie obowiązywania okresu ochronnego, określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1974 z dnia 12 listopada 2021 r.

Firma Mirative Sp. z o.o. jest właścicielem marki MiracleBerry.

Miracle Berry

Original Kraft

35,00 zł

pastylki do ssania z Mirakuliną

Suplement diety (2 PACK)

2 pastylki | Waga netto 0,8g

Miracle Berry

Black Label

130,00 zł

pastylki do ssania z Mirakuliną

Suplement diety (20 PACK)

20 pastylek | Waga netto 8g

Miracle Berry

Original Kraft

130,00 zł

pastylki do ssania z Mirakuliną

Suplement diety (20 PACK)

20 pastylek | Waga netto 8g

Miracle Berry

Black Label

35,00 zł

pastylki do ssania z Mirakuliną

Suplement diety (2 PACK)

2 pastylki | Waga netto 0,8g